نویسندگان ارسال شده توسط زهره لورک آقا

زهره لورک آقا

53 نوشته 2 ديدگاه
کارشناس ارشد مشاوره شغلی می باشد، از سال 94 وارد دنیای کارآفرینی شد و تمام تلاشش را بکار گرفت تا این موج کارآفرینی را در کرمان قویتر کند. او جز برگزار کننده های رویدادهای کسب و کار، مربی گری و مدرس این حوزه در کرمان است. در حال حاضر مشاور شغلي دانشگاه آزاد، دبیر همفکر کرمان، مدیر روابط عمومی اکوتک و هم بنیانگذار neko.ir می باشد.