دو مقوله استراتژی و مدل کسب و کار چه رابطه ای با هم دارند؟

Business Model & Strategy

0
120
استراتژی و مدل کسب و کار

استراتژی مفهومی است که از عرصه نظامی نشأت گرفت و بعداً در سایر زمینه ها از کاربرد زیادی برخوردار گردید. این مفهوم همیشه برای کمپانی های کوچک و بزرگ دارای اهمیت زیادی بوده است و در راستای آن امور زیادی در یک شرکت به انجام می رسد. اما چندی است که همین کمپانی ها با مفهوم مدل کسب و کار نیز رو به رو شده اند و به میزان اهمیت آن پی برده اند. ولیکن این مفهموم هرگز جایگزین استراتژی نمی شود. استراتژی استارتاپ شما متمرکز بر مأموریت، چشم انداز، محدوده محصولات و خدمات، حوزه جغرافیایی و مشتریانی است که مشمول فعالیت هایتان می شود. جایی که استارتاپتان بر نقاط تمایز با رقبایش جهت جذب مشتریان تمرکز نموده است، در واقع دست بر روی استراتژی گذاشته است. اینکه چه کار متفاوتی انجام می دهد و کاری را که بقیه انجام می دهند چگونه آن را بصورتی متفاوت با بقیه به انجام می رساند تا نسبت به رقبا مزیت پیدا کند. به صورت کلی استراتژی بر قابلیت های رقابتی و چگونگی ایجاد، حفظ و بازسازی آن ها می پردازد.

از طرفی اهمیت استراتژی، چیزی از میزان اهمیت مدل کسب و کار نمی کاهد و استارتاپ شما قطعا به هردوی این مفاهیم نیازمند می باشد. برخی از ورودی های مدل کسب و کار نظیر کالا یا خدمت تولیدی که به مشتریان ارزش ارائه می نماید، یا منابع و قابلیت های کلیدی مؤسسه و یا نحوه تأمین آن ها از استراتژی سازمان حاصل می شود. بدیهی است طراحی مدل کسب و کار، تأمل و تعمق در مورد آن می تواند بازخوردی به استراتژی استارتاپ شما داده و موجب اصلاح و یا تغییر آن شود و مزیت رقابتی مناسبی را برای شما ایجاد نماید.

و اما رابطه؛ استراتژی و مدل کسب و کار جایگزین یکدیگر نمی شوند اما با هم دارای هم پوشانی می باشند.

افزودن دیدگاه