همفکر

اتاق بازرگانی، صنایع و معادن استان کرمان نسبت به دیگر اتاق های کشور فعالیت بسیار زیادی در حوزه کسب و کارهای نوپا و حمایت از رویدادهای کارآفرینی دارد. این مجموعه تاکنون حامی رویدادهایی از جمله استارتاپ ویکند گردشگری، نوآوردگاه و توریسم آپ بوده است.

و این بار نیز میزبان سی هشتمین همفکر کرمان می باشد تا علاوه بر فعالیت های بیشمارش پایه ای ترین رویداد کارآفرینی کشور را نیز در رزومه خود جای دهد.

ثبت نام سی هشتمین همفکر کرمان

 

کانال های ارتباطی همفکر کرمان

گروه تلگرام همفکر کرمان

کانال تلگرام همفکر کرمان

پیج اینستاگرام همفکر کرمان

افزودن دیدگاه