سی و نهمین همفکر کرمان؛ به میزبانی بنیاد نخبگان استان

0
64
بنیاد نخبگان

بنیاد نخبگان در هر استانی فعالیت هایی دارد، بنیاد نخبگان استان کرمان علاوه بر این فعالیت های همگانی گامی هم در رویدادهای کارآفرینی داشته است. این مرکز حامی رویدادهای چون نوآوردگاه در استان بوده است و این هفته نیز میزبان دورهمی صمیمانه کارآفرینی کرمان؛ همفکر می باشد.

همفکری های عزیز؛ چهارشنبه این هفته را میهمان بنیاد نخبگان استان کرمان هستیم، علاوه بر شبکه سازی در این هفته، تیم استارتاپ تازه نفس ” کیف کار ” تصمیم دارد استارتاپ خود را ارائه داده و از نقد و بررسی اعضای همفکر استفاده کند.

کیف کار

برای احترام به قواعد همفکر خودمان؛ همگی برای حضورمان ثبت نام نماییم.

 ثبت نام سی و نهمین همفکر کرمان

افزودن دیدگاه