همفکر

حسام خوشنام همچنان در محل رستوران آرسس کارگاه های آموزشی اش را تحت عنوان استارتاپ نایت برگزار می نماید و همفکری ها هم برای تسهیل در رفت و آمد شرکت کنندگان و رسیدن به هر دو برنامه در همان محل گرد هم می آیند تا جامعه کارآفرینی خود را با همکاری بیشتری بسازند. بچه های همفکر پنجاه و یکمین رویداد خود را با استارتاپ نایتی ها خواهند بود.

این چهارشنبه همفکر رأس ساعت ۱۷ در رستوران آرسس برگزار خواهد شد. این رستوران در بلوار امام رضا (ع)، بعد از پل کوثر، قبل از بحرالعلوم ۲۱ می باشد. پس از همفکر در همان محل، ورک شاپ استارتاپ نایت شروع خواهد شد.

شرکت در همفکر رایگان اما ثبت نام در آن الزامی می باشد.

ثبت نام پنجاه و یکمین همفکر کرمان

کانال های ارتباطی همفکر کرمان

گروه تلگرام همفکر کرمان

کانال تلگرام همفکر کرمان

پیج اینستاگرام همفکر کرمان

افزودن دیدگاه