کافه بازی

همانطور که هر کاری کشمکش های خاص خودش را دارد، همفکر هم ازین قاعده مستثنی نیست. هر هفته دبیران این دورهمی باید میزبانی را برایش مشخص کنند تا شرکت کنندگان بتوانند در آنجا همفکر را تشکیل دهند. این هفته که یکی از دبیران ساعت ۹ شب ناامید از همه جا به دنبال کافه ای می گشت، به تخته گچی کنار کوچه برخورد کرد و با دیدن فوتبال دستی مقابل درش به داخل رفت. آنجا کافه بازی بود.

این اولین کافه بازی بود که در کرمان به چشم می خورد. البته اینجا “کافه باززی” بود. با تیم کافه شروع به صحبت نمود و در نهایت به بنیانگذار این مرکز رسید. فاطمه قنبری کارشناس ارشد معماری اهل سفر و فردی خوش رو و خوش برخورد. دبیر همفکر از همفکر می گوید و از کافه بازی می پرسد، فاطمه مدیر کافه پاسخ می دهد به هر شهر و کشوری می رفتم مهارت آموزی های زیادی را از طریق بازی می دیدم، یا دورهمی هایی که به واسطه بازی شکل می گرفت. اما در کرمان هرچه سرچ کردم موردی شبیه به آن پیدا نکردم و تصمیم گرفتم از محل زندگی ام که شیراز بود به کرمان بیایم و آن را راه اندازی کنم. در گیرودار رفتن استارتاپی ها از کرمان، افرادی هم هستند که نیازها را شناسایی نموده و به کرمان می آیند.

کافه بازی

مردادماه امسال کافه بازی کرمان شروع به کار نمود  و این چهارشنبه میزبان بچه های همفکر می باشد. امروز همفکری ها علاوه بر دورهمی بازی هم خواهند داشت.

وعده دوستان گرم همفکر ساعت ۱۶ لغایت ۱۷ در محل خیابان بحرالعلوم، خیابان رزمندگان، کافه باززی کرمان خواهد بود. اشتباه تایپ نکردیم، باززی دو “ز” دارد، به معنای “زندگی دوباره”.

به قول فاطمه به امید اینکه افراد با بازی به زندگی دوباره خود دست یابند.

شرکت در همفکر رایگان اما ثبت نام الزامیست.

ثبت نام پنجاه و چهارمین همفکر کرمان

کانال های ارتباطی همفکر کرمان

گروه تلگرام همفکر کرمان

کانال تلگرام همفکر کرمان

پیج اینستاگرام همفکر کرمان

 

 

افزودن دیدگاه