همفکر کرمان

پنجاه و سومین همفکر کرمان را چنان هفته گذشته در شرکت فناوری پدیدار خواهیم بود. این شرکت برگزار کننده رویداد ۳ ساعته لنداستارز در تاریخ هشتم آذر ماه نیز می باشد.

در همفکر این هفته اتفاق دیگری هم رخ خواهد داد، گفت و گوی اسکایپی با کتایون سپهری مدیر شتابدهنده منش داریم. قرار است این گفت و گو پیرامون مسأله اعتبار سنجی پیش رود.

کتایون سپهری

برای شرکت در همفکر این هفته از همینجا اقدام نمایید. شرکت در همفکر رایگان اما ثبت نام الزامی می باشد.

ثبت نام پنجاه و سومین همفکر کرمان

 

کانال های ارتباطی همفکر کرمان

گروه تلگرام همفکر کرمان

کانال تلگرام همفکر کرمان

پیج اینستاگرام همفکر کرمان

افزودن دیدگاه