اولین لنداستارز به روایت تصویر

0
49

گزارشی تصویری از اولین رویداد لنداستارز

مهمان: منصور خضرایی منش بنیانگذار زورق

کارشناس مجری: مهران کرمی مدیر شتابدهنده سریرلند

برگزار کننده: شرکت فناوری پدیدار

دبیر اجرایی: زهره لورک آقا دبیر همفکر کرمان

مکان: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و گردشگری استان کرمان

زمان: هشتم آذرماه ۹۶

 

افزودن دیدگاه