استارتاپ فان ۳

Startup Fun

0
66

▪️رویداد “استارتاپ فان سه” با هدف شبکه‌سازی، انتقال تجربیات برای توسعه‌دهندگان استارتاپ توسط مدرسه استانداردهای كسب و كارهای نوپا ايران در باشگاه کارآفرینی تیوان برگزار می گردد. در این نشست در مورد مشکلات و چالش های تیم سازی برای استارتاپ ها (شناخت و بررسی بسترهای تیم سازی) با هم همفکری و تبادل نظر خواهیم کرد.

نکته ای که وجود دارد این است که این رویداد همانند همفکر می باشد، البته با تفاوتی اندک؛ از قبیل روز برگزاری و تمرکز استارتاپ فان بر روی استارتاپ ها و همکاری آن.

استارتاپ فان با همکاری پژوهشکده ” تیوان ” مستقر در دانشگاه صنعتی شریف و بنیانگذاران رویداد های ” تیم فایندر” برگزار می گردد. در این دورهمی هفتگی بر روی موضوعات خاصی صحبت می گردد و آموزش های کوچکی داده می شود.

این رویداد برای اکوسیستم استارتاپی تهران بسیار مفید است، چرا که جامعه استارتاپی تهران بزرگ است و افرادی که سعی در راه اندازی استارتاپ داشته اند و شکست خورده اند و باز قصد دارند استارتاپی دیگر بنا کنند، بسیار است و با توجه به آموزه های خاص استارتاپ فان، شرکت کنندگان بهتر می توانند بر روی استارتاپ دیگر تمرکز کنند به خصوص که در این رویداد تیم سازی وجود دارد.

سؤال اینجاست که آیا این رویداد برای کرمان نیز می تواند مفید باشد؟ با توجه به این که استارتاپ های کرمان انگشت شمار هستند و به سختی خودشان را در مجامع عمومی مثل همفکر نشان می دهند، و این که هنوز این فضا برای استارتاپ های کرمان وجود ندارد که تجربیات شکست یا موفقیت استارتاپ های خود را در اختیار سایرین قرار دهد.

نظر شما چیست؟

افزودن دیدگاه